Svenskt Julbord

Att fira jul efter en vårdnadstvist

Julen är en viktigt högtid för de flesta svenskar, och i synnerhet för barnen. Det är också en högtid som många förknippar med stress och krav; krav på att fixa presenter, att städa fint, att laga mycket god mat och så vidare. För en familj i kris kan julen ibland kännas svår, man ser bilder i sociala medier från andras lyckliga firande och skäms över att man inte har det lika bra. För barnens skull vill man ändå försöka göra julen till en så fridfull och lycklig stund som möjligt. Något som kanske inte är så lätt när man gått igenom en vårdnadstvist och någon av föräldrarna fått ensam vårdnad.

Ensam vårdnad ger inte rätt att bestämma allt

En vanlig missuppfattning är att en förälder som fått ensam vårdnad om barnen har någon sorts äganderätt till dem och kan bestämma precis vilka de får träffa och på vilka villkor. Detta stämmer inte. För det första är vårdnaden ingen rättighet utan en skyldighet. Man är som vårdnadshavare skyldig att fatta beslut av ingripande betydelse för barnen såsom var de ska gå i skola, vilken som ska vara deras hemadress och så vidare. Tingsrätten dömer till ensam vårdnad endast i fall där de bedömer att föräldrarna inte klarar av att samarbeta kring vårdnaden, men att en förälder blir av med vårdnaden ska aldrig innebära att hen försvinner ur barnens liv.

Umgängesrätten står över ensam vårdnad

Den förälder som har ensam vårdnad har skyldighet att värna om barnens umgängesrätt med båda sina föräldrar. Det innefattar att upprätta ett schema tillsammans med den andra föräldern om hur och när barnen ska bo hos denne. Umgängesrätten är barnens rättighet och inte föräldrarnas. Vid jul och högtider kan det, beroende på situationen, vara lämpligt att i god tid innan bestämma hur julen ska firas. Även om man är mycket osams och helst skulle vilja slippa kommunicera över huvud taget är det för barnens skull oerhört viktigt att man försöker göra julen till något roligt.

Att arrangera julen på bästa sätt för barnen

För många är det inte möjligt att fira julen ihop, känslorna av osämja är för starka. Men man kan däremot komma överens om vem ska ha barnen på julafton, i mellandagarna, på nyår och så vidare. Förankra detta med barnen och hör efter hur de vill ha det. Det viktigaste av allt är att inte föra över sina känslor för den andra föräldern på barnen, det leder aldrig till något gott utan ställer barnen i en mycket svår situation där de kan känna att de är tvungna att ta parti för någon av föräldrarna.

Varannan jul mångas lösning

Många föräldrar som skiljt sig väljer att turas om att ha barnen hos sig vartannat år. Det är en klar och tydlig uppdelning som är lätt för barnen att förstå och acceptera. Naturligtvis ska barnen inte tvingas bo eller fira jul med en förälder som har missbruksproblem eller någon annan problematik som gör dem till olämpligt umgänge för barnen, men i sådana fall kan man kanske hitta en lösning tillsammans med socialtjänsten, där barnen får träffa föräldern några timmar under överinseende av en assistent.

Utnyttja vårdnaden på ett värdigt sätt

Julen kan bli en chans att andas ut och att hitta tillbaka efter en vårdnadstvist. Den som får ensam vårdnad bör alltid försöka använda det till att göra livet så bra som möjligt för barnen, inte för att sätta dit den andra föräldern. Var noga med att respektera umgängesrätten och låt barnen träffa båda sina föräldrar under julhelgen. Att visa sig vuxen i sådana situationer kommer på sikt att leda till en bättre kommunikation med den andra föräldern, vilket ju i längden är det absolut bästa för barnen.

Läs mer om vårdnadstvister och relaterade ämnen här.

3 Jan 2019