Svenskt Julbord

Att fira jul och andra högtider med LVU-placerade barn

Julen är en viktig högtid för de flesta av oss, och även om livet i övrigt är turbulent och fyllt av svårigheter så kan det betyda väldigt mycket att få möjlighet att fira jul tillsammans med människor man bryr sig om. Det gäller så klart i allra högsta grad också för barn och ungdomar, de som vi brukar säga att julen är till för. När ett barn är skilt från sina föräldrar är det av största vikt att man försöker normalisera vardagen så mycket de går, och i det ingår förstås att uppmärksamma högtider som jul, påsk och födelsedagar.

Varför skiljs ett barn från sina föräldrar?

I vissa familjer finns det barn som inte är trygga, och som löper risk att skadas fysiskt eller mentalt, antingen på grund av föräldrarnas beteende, eller på grund av dem själva. Lag om särskilda bestämmelser för barn och unga, LVU, anger att socialnämnden äger rätt att omhänderta de barn som inte har en fungerande hemmiljö.

Det är inte så att socialnämnden bara går rakt in och tar barnet, utan det ska alltid föregås av en dom i förvaltningsrätten, och föräldrarna och barnet får ett offentligt biträde, en advokat som kan LVU och familjerätt. Man har också rätt att välja LVU-advokat själv. Om rätten beslutar att barnet skall placeras så måste man dock rätta sig efter det, även om man kan överklaga genom sin LVU-advokat efter en viss tid.

Familjehem för barn som behöver skyddas

I fall där föräldrars missbruk, våld eller annan oförmåga att ge sina barn en trygg tillvaro, blir barnen oftast placerade i ett familjehem. Ett familjehem är i regel en vanlig familj som tagit på sig att även erbjuda plats åt utsatta barn. Livet in ett familjehem, det som tidigare brukade kallas fosterhem, ska vara så likt ett normalt familjeliv som möjligt. Där blir det placerade barnet som ett syskon till de andra barnen och familjehemsföräldrarna som ställföreträdande föräldrar. Huvudtanken med ett familjehem är att erbjuda trygghet och möjlighet till ett normalt liv.

HVB-hem när barnen har en egen problematik

I de fall där barnets eget beteende gör att det riskerar att fara illa, och där föräldrarna inte förmår att bryta beteendet, så kan barnet i stället placeras i ett HVB-hem. Ett HVB-hem är en liten institution där barnet förutom tryggt boende även får behandling för sin problematik. På boendet finns utbildad personal och en föreståndare som är socionom eller liknande. Ett HVB-hem kan naturligtvis vara svårt att uppfatta som ett ”normalt” hem, men de flesta HVB-hem försöker ändå göra tillvaron så normaliserad som möjligt för de boende. I detta ingår naturligtvis att fira jul, födelsedagar och andra högtider.

När barnet inte får eller vill fira hemma

Det bästa är naturligtvis om barnet eller tonåringen kan få komma hem till sin familj och fira jul. Men i vissa fall är friktionen i familjen så pass allvarlig, eller ungdomens problematik så svår att det inte är möjligt. I tråkigt nog förekommande fall har personen skrämt upp sin familj, till exempel syskon, att de inte vill att hen kommer hem och firar jul. Det kan också vara så att tonåringen själv inte vill lämna boendet, av rädsla för vad familjen och omvärlden tycker, eller för att man är arg eller ledsen.

En bemannad jul

På ett HVB-boende finns personal dygnet runt, och det gäller så klart också på jul och andra högtider. Att fira jul som professionell yrkesperson är annorlunda, men ändå något som tusentals vård- och omsorgsarbetare i Sverige gör varje år, på sjukhus, gruppboenden och andra vårdinrättningar som HVB-hem. Det handlar om att skapa en gemenskap och en fin stämning för de som är boende eller intagna, men att göra det utifrån deras förutsättningar. När man planerar jul på ett HVB-hem gäller det att pejla av vad de boende har för förväntningar och önskemål, inte om att sätta alla julattributen på plats, laga den mat man själv tycker om och så vidare. Det är inte ens säkert att de boende har erfarenhet av att fira jul.

Att planera julen utifrån allas önskningar

Det man kan göra som personal på ett HVB-boende är att i god tid innan jul sätta sig ner med de boende enskilt och höra vad de har för önskemål och tankar kring julen. Vissa kanske vill komma hem, andra vill stanna och fira den på boendet. Åter andra kanske inte vill fira jul alls. På så sätt kan man planera helgerna utifrån detta, med bemanning, inköp av mat, julgran och så vidare. Det är inte alltid lätt att arrangera en storhelg så att den blir som alla vill ha den. Men i många fall kan lite god mat, lite Kalle Anka och kanske en och annan julklapp vara det som ger några av ungdomarna en känsla av att ha firat jul ”på riktigt”. Medan andra kanske får göra något helt annat och glömma allt vad jul heter, som att gå på bio med en personal till exempel.

Du kan läsa mer om LVU på https://www.lvuadvokat.se.

26 Nov 2018