Svenskt Julbord

Julen är tyvärr en våldsam högtid

På förhand så är julen en högtid där man ska umgås med familjen, där barnen ska vara i centrum och där man ska mysa tillsammans. Så är också fallet i de flesta familjer, men i andra så är det tyvärr den raka motsatsen. Där blir julen en mardröm. Alkoholen flödar och i och med detta så ökar också aggressionerna - primärt från männens sida. Våldsamma män är ett problem för hela samhället och något som är ett problem oavsett vilket datum som ringas in i almanackan.

Dock så är julen en högtid där man kan se en stor ökning av antalet samtal till olika kvinnojourer där skräckslagna kvinnor ringer efter hjälp och goda råd. Ibland bara för att höra en röst i andra änden av luren. Inte sällan har kvinnan blivit slagen eller sexuellt utnyttjad av sin man och där är rådet alltid konkret: ring polisen direkt. I en del familjer så bevittnas dessutom denna misär av barnen. Man har sett fram emot julen under en längre tid och så kulminerar det och förvandlas till ett rent inferno av fylla, skrik, slag och hot.

Det är naturligtvis förjävligt och här måste man som kvinna samla mod till sig - så snart som möjligt - och inse att det här inte är någon övergående fas: det är en allvarlig situation som vare sig man själv - eller barnen - ska behöva leva i. Det är dags att sticka.

Ett skyddat boende ger trygghet

Man kan få hjälp att komma in i ett skyddat boende och detta med ganska kort varsel. Anmäler man det inträffade till polis och socialtjänsten så kan dessa förmedla en kontakt - och hjälpa till med en etablering - i ett skyddat boende där man är utom fara för mannen.

Ett skyddat boende är en bostad på hemlig ort och det ger en chans till en nystart för både mamma och barn; en möjlighet att slita upp de destruktiva blommorna från rötterna och plantera nya på ett helt nytt ställe. Någots om tar - och måste få ta - tid. Man ska hitta jobb, man ska sätta barnen i en ny skola, man ska hitta vänner, aktivera barnen i olika idrotter/intressen/aktiviteter och man ska samtidigt försöka lappa ihop sig själv rent mentalt.

Ett skyddat boende är därför mer en bara en säker bostad och en plats där man inte kan bli hittad. Det handlar om en utsträckt hand från samhället där man som utsatt får hjälp med terapi, hjälp med att hitta jobb, hjälp med - så småningom - hitta en bostad, hjälp med läxläsning för barnen, hjälp med barnpassning, skjuts och så vidare. Allt som krävs för att man ska kunna komma på fötter igen och lämna allt det våldsamma bakom sig.

Juridisk hjälp erbjuds ofta också i samband med att man flyttar till ett skyddat boende och man får en sekretessmarkering i folkbokföringen; något som innebär att kontaktuppgifter aldrig lämnas ut utan en att en noggrann kontroll sker innan.

Man får, helt enkelt, genom ett skyddat boende en chans att fira kommande jular på det sätt de ska firas: med familjen, med barnen i centrum och med allt mys som hör julen till.

5 Dec 2018