Svenskt Julbord

Önska kollegorna God Jul via videokonferens

De senaste årens teknikutveckling har möjliggjort för företag att sprida sig över Sverige och resten av världen. Det är idag inte ovanligt att även små och medelstora företag har anställda utspridda över ett stort geografiskt  område. De fysiska kommunikationsvägarna, där anställda flyger runt i världen för att träffa kunder och sondera terrängen inför framtida investeringar, finns fortfarande kvar, men de innebär alltid stora kostnader och även en avsevärd klimatpåverkan, något som får tt allt fler företag att skära ner på resor av omtanke för miljön.

Videokonferens via molntjänst

Istället blir videokonferenser och andra former av digitala möten allt vanligare. Det är idag lättare än någonsin att samla anställda från hela världen till ett möte i realtid. Ett möte där man inte bara hör varandras röster utan även har möjlighet att faktiskt träffas ansikte mot ansikte.

För mindre sammankomster och intervjuer fungerar det utmärkt med att deltagarna sitter framför varsin laptop och använder sig av någon molntjänst som till exempel Google+ Hangout eller Skype. Detta är smidiga system som är lätta att använda. Nackdelen är dock att de är något instabila, beroende av datorernas prestanda och som sagt inte tillåter så många deltagare.

Investera i ett stabilt system

Allt fler företag väljer istället att investera i teknik för videokonferenser som tillåter möten mellan ett stort antal människor. Teknik där mötesdeltagarna kan se varandra på stora dukar via projektorer möjliggör riktiga massmöten, men även föreläsningar och utbildningar kan hållas via videokonferenser av större modell.

Investeringskostnaderna blir höga, men sett till vad man sparar in på resor och hotell finn smycket pengar att tjäna på att införskaffa en stabil och skalbar lösning för både små och stora möten. Det handlar om till exempel  kameror, mikrofoner, projektorer, datorer och styrsystem. Utbudet av produkter är stort och det bästa initialt är att ta hjälp av ett företag som jobbar uteslutande med lösningar för videokonferenser och låta dem hjälpa till med att hitta den bästa lösningen för ens företag.

Gemensamt julbord med modern teknik

Är du VD för ett större företag har du säkert funderat över det här med julbord. Julbordet blir alltmer ett tillfälle för kollegorna att träffas och avrunda ett arbetsår, skåla med varandra och stärka gemenskapen i företaget. Driver man ett företag med anställda på många olika platser står man ibland i valet och kvalet om man ska samla alla anställda till en jättefest eller arrangera lokala mindre sammankomster.

Här är videokonferens en utmärkt lösning för att låta de anställda skåla med varandra, och som chef även att kunna adressera alla sina anställda på samma gång. Med ett system för videokonferens på varje plats där dina anställda samlats, kan du enkelt hålla jultalet för hela företaget på en och samma gång, och de anställda får utbyta glada tillrop och skåla med varandra över nätet.

En smart lösning året runt

Under resten av året är naturligtvis ett videobaserat konferenssystem en stor tillgång som sparar in åtskilliga tusenlappar varje år. Genom att ta hjälp av en specialiserad firma med fokus på videokonferenslösningar kan du skräddarsy systemet för att passa dig och dina anställda. Som chef kan du hela tiden vara med där det händer, utan att behöva stiga upp i ottan varje morgon för att ta dig till närmaste flygplats och bidra till både stress och miljöförstöring.

Världen blir allt mindre, vilket också tillåter företag att bli större. Men med ökad storlek följer också ett ökat ansvar för vår planets resurser. Som chef tar du det ansvaret genom en lösning som ökar möjligheterna för dina anställda att träffas, samtidigt som ditt företag kan skära ner på resorna. Lösningen heter videokonferens.

 

10 May 2018