Svenskt Julbord

Piska eller morot - hur är du som ledare?

De flesta av oss har erfarenheter av olika typer av ledare. Om dessa erfarenheter kommit sprungna ur idrotten eller ur arbetslivet spelar ingen roll egentligen då det finns tydliga likheter mellan exempelvis en hockeytränare och en chef på Konsum. Ledarskap ser i grunden likadant ut och har samma tydliga mål - att kunna leda en grupp människor mot ett gemensamt mål och med så lite ansträngning som möjligt. För en hockeytränare handlar det om att få gruppen att vinna hockeymatcher, för chefen på Konsum handlar det om att få gruppen att nå så hög lönsamhet som möjligt. Olika mål, men där samma typ av ledarskap kan fungera. Eller vara helt fel.

Du har säkert träffat på en ledare eller en chef som du avskytt och som du tyckt varit rent förskräcklig. Säkerligen så har du även träffat på några som varit rent fantastiska och en hel del som kommit undan med betyget okej. Skillnaden är att en kollega kanske haft en helt annan uppfattning om vilka chefer som varit bedrövliga och vilka som varit toppen. Den chef hon tyckt varit bäst är kanske din sämsta chef någonsin och så vidare. Det tydliga med detta är att en bra chef ligger lite i betraktarens ögon.

Eller? Till viss del så är det så. Men, vi skulle dock säga att det som kännetecknar en bra ledare - och som brukar vara extra tydligt vid exempelvis en ledarskapsutbildning - är en förmåga att lära känna en grupp och kunna hantera olika personligheter.

Alla är vi olika. En del kan må bättre av en klapp på axeln medan andra presterar bättre av en spark i rumpan. Det blir extra tydligt i ett arbetslag och där det krävs en delikat balansgång för en chef att hantera. Utan att särbehandla, hota eller fjäska så måste ledaren välja läge för morot - vi bjuder på ett julbord om ni klarar målen - och för piska - det blir övertid hela veckan om ni inte skärper er.

Att dra fram moroten respektive piskan vid rätt tillfällen tar år att lära sig och det kräver ofta en gedigen ledarskapsutbildning för att klara av.

En ledarskapsutbildning skapar framtidens ledare

Det finns personer som inte alls passar för att vara ledare och som ändå blir det. Likväl finns det personer som är födda ledare, men som inte alls har något behov av att står längst fram i fören. Om detta kan vi säga följande: de flesta kan bli ledare och de flesta kan lära sig grunderna och vad som krävs.

En ledarskapsutbildning kan vara skillnaden. Ställer du en person som anses som sämre i sin ledarroll mot en person som anses som bättre så har den senare ofta genomfört en ledarskapsutbildning. Märk väl: den personen kan vara den som egentligen - enligt gängse uppfattning - inte är en ledare i ordets rätta bemärkelse.

Den person som inte genomfört en ledarskapsutbildning däremot - han/hon kan vara den som alla anser vara som skapt för rollen. Det handlar om att lära sig hantera verktygen, tyda signaler, läsa situationer, hantera personligheter och att klara detta under stress.

Otrolig kompetens och potential - men uselt ledarskap

Fler företag - och idrottsföreningar - borde ha detta i åtanke. Att lägga ner lite extra pengar på att bekosta en ledarskapsutbildning kan i slutändan ge extremt mycket högre resultat och nöjdare personal. Det spelar liksom ingen roll om vilken kompetens varje enskild anställd har på ett företag i Stockholm om det inte finns någon som - på ett genomtänkt och korrekt sätt - kan peka ut riktningen.

Ett hockeylag i Stockholm kan ha tjugo fantastiska spelare i grunden, men drar alla åt olika håll så kommer de att förlora mot ett - spelare för spelare - sämre lag som har en bättre ledare. Ledarskap är viktigt och det är något som man måste lära sig hur det ser ut.

22 May 2018