Svenskt Julbord

Vanligt med dåliga villkor i restaurangbranschen

Krog- och restaurangbranschen lockar många, särskilt i Stockholm. Kanske framför allt unga människor som ännu inte hunnit skaffa familj och gärna sover lite längre på dagen och jobbar sent på kvällarna. Att så många unga och oerfarna människor söker sig till krog- och restaurangnäringen har dock tyvärr bidragit till att det inte är ovanligt med dåliga arbetsvillkor. Att jobba inom på krogen kan vara tufft, och är man inte hårdhudad och tål att bli behandlad illa får man snart veta att det finns andra som gärna skulle ta över ens plats.

Dåliga löner, långa pass utan schemalagda raster, hot och trakasserier från både kollegor och gäster är inte ovanligt inom restaurangbranschen. Den som tillbringar sina dagar på ett kontor, med fast anställning och tydliga arbetsuppgifter, skulle antagligen bli förskräckt av att behöva jobba ett pass på krogen en fredagskväll.

I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön

Låga löner är ett stort problem i restaurangbranschen. För många unga är det deras första jobb, och de har ingen aning om vad som är en skälig lön. De accepterar usla löner, mycket ofta runt hundra kronor i timmen eller mindre. För en ung människa kanske det inte är någon katastroflön, de bor fortfarande hemma och behöver inte så mycket pengar att röra sig med. De är glada bara över att ha ett jobb och pengar att shoppa kläder för.

Men för branschen i stort är det så klart ett problem. Om restaurangägare kan få så billig arbetskraft finns inget incitament för dem att verka för en stabilare bransch där de anställda har rimliga löner som även en vuxen person kan klara sig på. I Sverige finns ingen lagstadgad minimilön, utan lagen förutsätter att kollektivavtal inom de olika branscherna sätter lämpliga minimilöner. I restaurangbranschen är det få arbetsgivare som har kollektivavtal, och betydligt färre som följer det som står i dem.

Anställda får jobba vid behov

Ett annat vanligt problem är osäkra arbetstider. Även om man fått ett schema för en hel månad är det långt ifrån säkert att man kommer att få jobba alla de timmarna. I stället är det vanligt att anställda skickas hem när det är dåligt väder eller det är lite folk. Anställda får finna sig i att komma till jobbet och sitta och vänta utan lön, beredda att rycka in ”om det kommer folk”. Det gör det såklart omöjligt att planera sin vardag och skapar osäkerhet kring inkomsten. Att det ska bero på vädret om man klarar hyran en månad eller inte är naturligtvis helt oacceptabelt.

En arbetsrättsjurist i Stockholm kan visa dig på dina rättigheter

Om du har dåliga arbetsvillkor, finns dig inte i att chefen hotar dig med uppsägning för att du inte rättar in dig i ledet. Du är anställd och du har rättigheter, oavsett om restaurangen har kollektivavtal eller inte. Kontakta en arbetsrättsjurist i Stockholm och låt honom eller henne se över din situation. Det är olagligt för en arbetsgivare att utnyttja sin arbetskraft, och genom att låta en arbetsrättsjurist ta sig an ditt fall kan du utöva påtryckningar på restaurangen och förhoppningsvis få till bättre villkor för er som är anställda.

Här kan du läsa mer om vad en arbetsrättsjurist arbetar med. 

7 Mar 2019